Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Gotowe spółki europejskie

Cenisz przejrzyste i jasne przepisy? Obawiasz się, że nagłe zmiany prawno-podatkowe wpłyną na kondycję Twojego biznesu? Gotowe spółki europejskie, których sprzedaż proponujemy w EUROCOMPANIES, dają Ci gwarancję prowadzenia działalności w stabilnym i przewidywalnym środowisku. Podmioty te, zakładane i prowadzone w ramach prawa wspólnotowego, w każdym kraju członkowskim UE działają w ten sam sposób, co eliminuje szereg ryzyk i pozwala znacznie usprawnić współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Gotowe spółki europejskie i sposoby ich tworzenia

Wybór tej formy działalności znacznie upraszcza prowadzenie biznesu na rynkach międzynarodowych, a samo przedsiębiorstwo powołane zostaje z chwilą wpisania do rejestru w kraju, w którym znajduje się siedziba jego głównego zarządu. Proponujemy sprzedaż spółek europejskich, które zgodnie z prawem UE mogą powstawać poprzez:

  • transgraniczną fuzję kilku gotowych podmiotów akcyjnych, z których co najmniej 2 podlegają prawu różnych państw członkowskich Unii,

  • utworzenie holdingu w formie ponadnarodowej grupy kapitałowej,

  • powstanie przedsiębiorstwa zależnego, 

  • przekształcenie podmiotu zgodnie ze szczegółowymi przepisami wewnątrzwspólnotowymi.

W zależności od Twoich indywidualnych potrzeb zapewniamy wsparcie na każdym etapie sprzedaży firmy europejskiej, szeroki pakiet usług doradczych oraz obsługę księgową przedsiębiorstwa.

Sprzedaż spółek europejskich – kiedy warto skorzystać z oferty?

Sytuacja, w której działalność organizacji wykracza poza granice jednego państwa to klasyczny przykład okoliczności, w których warto wybrać opisywaną formę przedsiębiorstwa. Gotowa spółka europejska, której sprzedaż oferujemy, to nie tylko zabezpieczenie przed niespodziewanymi zmianami przepisów w konkretnym kraju, ale także sposób na połączenie potencjałów biznesowych podmiotów, działających w różnych lokalizacjach. Na gruncie prawodawstwa UE taka firma traktowana jest jako spółka akcyjna, stanowiącą międzypaństwową strukturę organizacyjną, funkcjonującą obok biznesów krajowych.