Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Rejestracja w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Odkryj Transparentność w Biznesie: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to kluczowy element polskiego krajobrazu finansowego, będący publicznym rejestrem zarządzanym przez Ministerstwo Finansów.

Ten rejestr pełni rolę kompleksowego repozytorium informacji dotyczących Beneficjentów Rzeczywistych, czyli osób fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Niezgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego w terminie 14 dni od daty wpisu do KRS, lub w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 14 dni od daty powstania zmiany, może skutkować nałożeniem kar finansowych na podmiot gospodarczy, sięgających nawet 1 miliona PLN. Zapewnienie terminowej i dokładnej rejestracji ma kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami CRBR.

Podstawowe Wymagania:

  • Każdy członek zarządu musi posiadać profil zaufany, podkreślając ważność bezpiecznej i weryfikowalnej tożsamości cyfrowej.

W Eurocompanies Assistance rozumiemy zawiłości rejestracji w CRBR i znaczenie transparentnego zarządzania firmą. Nasz dedykowany zespół ekspertów specjalizuje się w prowadzeniu firm przez cały proces, zapewniając dokładność raportowania i zgodność z wymaganiami regulacyjnymi. Współpracuj z nami, aby bezproblemowo poradzić sobie z zawiłościami CRBR i zminimalizować ryzyko kar finansowych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zoptymalizować swoją rejestrację w CRBR i promować transparentność w działaniach swojej firmy.