Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Zmiany w spółce

Zmiany dotyczące spółek z o.o. – muszą być na bieżąco zgłaszane przez zarząd spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd ma obowiązek przygotować zarówno dokumenty do zmiany danych, jak i sam wniosek do KRSu.

  • Zmiany wymagające modyfikacji umowy spółki, takie jak: zmiana siedziby, dodanie kodu PKD, zmiana nazwy, czy kapitału zakładowego.
  • Zmiany niepociągające za sobą modyfikacji umowy spółki, takie jak: sprzedaż udziałów, zmiana składu Zarządu.

Usługa obejmuje złożenie wniosku do KRS oraz przygotowanie niezbędnych uchwał. Zapewniamy kompleksową pomoc przy zgłaszaniu wszelkich zmian w spółce.

Posiadanie Profilu Zaufanego jest konieczne do skorzystania z naszych usług związanych ze zmianami w spółce.

Współpracując z nami, gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę procesów zmian w strukturze spółki. Nasz doświadczony zespół doradców pomoże dostosować dokumentację oraz dostarczy niezbędne wsparcie prawne, zapewniając spokojny przebieg wszelkich procedur.

Zaufaj naszej ekspertyzie, aby skutecznie zarządzać wszystkimi aspektami związanymi ze zmianami w Twojej spółce.