Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

 • Najszybsze rozpoczęcie

działalności gospodarczej

 • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Wspomaganie przy Tworzeniu Profilu Zaufanego (E-PUAP)

Profil Zaufany jest darmową usługą umożliwiającą logowanie i składanie podpisu elektronicznego. Dzięki temu można załatwiać sprawy dotyczące administracji publicznej bez wychodzenia z domu i bez posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Usługi dla osób fizycznych

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz:

 • złożyć wniosek o:
  • wydanie dowodu osobistego;
  • wydanie odpisu aktu małżeństwa;
  • wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Karnego;
  • zarejestrowanie osoby bezrobotnej;
  • o wpisanie do rejestru wyborców po zmianie miejsca zamieszkania,
 • sprawdzić na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 • założyć Internetowego Konta Pacjenta, umożliwiający dostęp do historii leczenia, e-recept i e-skierowań,
 • zgłosić się do urzędu pracy oraz złożenie wniosku o bezrobocie; pomoc w znalezieniu pracy,
 • wypełnić e-PIT,
 • sprawdzić czy pracodawca ci ubezpieczył,
 • założyć karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego). Umożliwia ona uzyskanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej w czasie podróży zagranicznej.
 • Odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

Usługi dla przedsiębiorców:

 • otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS-u,
 • rozliczenie VAT,
 • umożliwienie wyznaczenia pełnomocnika (np. księgowego) do podpisywania elektronicznych dokumentów podatkowych.
 • rejestracja spółek w systemie s24;
  • składanie wniosków o zmianę do KRS;
  • rejestracja działalności gospodarczej;